Maaküte, Energiakaev ja soojuspuurauk

,

Maapinnast on võimalik ammutada soojusenergiat mitte ainult horisontaalsel meetodil, ehk pindmistest maapinna kihtidest vaid ka vertikaalsel meetodil ehk maapinna sügavamatest kihtidest. Selleks kasutataukse maakütte lahendusena kas puurkaevu ehk energiakaevu või soojuspuuraugu ( soojusvaiad, vai meetod) rajamist. Energiakaevu ehk tavalise puurkaevu puhul on tegemist vee soojusenergia kasutamiseks loodud süsteemiga kus rajatakse kaks puurkaevu, ühest võetakse vesi, eemaldatakse soojus ning seejärel juhitakse vesi tagasi teise puurkaevu. Sellist maakütte lahendust nimetatakse ka avatud süsteemiks.  Kinnine süsteem on maakütte puhul soojuspuuraugu kasutamine maakütte laehenduse juures. See lahendus on väiksemate riskidega loodusele ning põhjaveele ning Tamponeeritud soojuskaevu puhul sanitaarkaitseala, ega veevõtukoha hooldusnõudeid ei määrata.  Puuraugud on sügavusega 50-200 m ja tavaliselt on vaja eramu küttevajaduse katmiseks puurida üks kuni kaks puurauku (keskmiselt 1m puurauku 1m2 köetava pinna kohta). Puuraugu väikseim kaugus maja seinast on 2-3 m. Sellist meetodit kasutatakse juba päris aktiivselt ka ärihoonete ja tööstushoonete küttelahenduste juures ka eestis. Tänaseks on näiteks soojuspuuraukude näol tegemist täiesti reaalse alternatiiviga horisontaalsele või spiraalsele  maakütte kollektorile. Soojuspuuraugu kasutamise eelisteks maakütte lahenduse puhul on näiteks suurem kasutegur (ei sõltu ilmastikust), ta on vastupidav, saab paigaldada väikestele kruntidele ning ei kahjusta haljastust. Kuna maapinna all on temperatuur talvel kõrgem kui õhutemperatuur või temperatuur maapinna 1 m sügavusel, siis on tagatud ka parim võimalik soojuspumba kasutegur ehk COP. Rusikareegli järgi võib öelda, et 100 m² suuruse maja puhul (soojuskoormus 5kW) on vaja puurida ca 75 – 100 m sügavusele. Seda võib teha mitmes osas, nt 2x50m puurauku või 3x25m puurauku (vahe peab olema 5-6m).  Nii moodustuvad maapinda puurtult justkui soojusvaiad. Sellest ka tihti kasutatav nimetus Puurimissügavus otsustatakse peamiselt soojuskoormuse järgi vastavalt maasoojuspumbale. Võrdlusena võib tuua horisontaalse kollektori paigaldamise, mida on 200 m² suuruse maja puhul (soojuskoormus 10kW) vaja ca 500 meetrit.

Soojuspuuraugu kulud

Maakütte tarvis soojuspuuraugu kinnise süsteemi rajamise hind on 50 -100 EUR puuraugu jm kohta. Tavaliselt annab tellija esmalt teada oma maja soojuskoormuse kW (näiteks 200 m² maja puhul ca 10kW) ning eelistuse sobiva maasoojuspumba osas. Kui rusikareegli järgi tuleb 10kW soojuskoormuse katmiseks puurida ca 150-200 meetri sügavusele, siis horisontaalset kollektorit tuleb paigaldada ca 500 meetrit. Seega, kui näiteks 150 meetri sügavuse puuraugu rajamine läheb maksma ca 6000 EUR (150×40), siis maakollektori paigaldamine 1850 (500×3,60) – keskmine maakollektori paigaldamise hind on 3,60 EUR/meeter (võtmed kätte lahendus). Kuigi soojuspuurauk on kallim, siis omab ta eeliseid nagu parem kasutegur, ei ole vaja haljastust rikkuda ning saab paigaldada väikestele kruntidele. Esmase hinnapakkumise koostamiseks on vajalik teada täpset asukohta, mis võimaldab hinnata asukoha geoloogiat. Edasise tegevusena on tellijal vajalik saada kohaliku omavalitsuselt asukoha kooskõlastus puuraugu rajamiseks, mis ei ole keeruline. Seejärel koostatakse ettevõtte poolt projekt ning töö teostaja vastutab kogu edasise protsessi eest (näiteks suhtlus Keskkonnaametiga). Oskame soovitada oma eriala eksperte ning anda näpunäiteid kohaliku omavalitsusega suhtlemisel. Kui teil on huvi soojuspuuraugu lahenduse vastu, siis pakume esmase konsultatsiooni ja hinnapakkumise tasuta, koostöös meie partneriga, kes omab pikaajalist kogemust, on litsentseeritud ning pakub täislahendust puurimishinnaga keskmiselt 40-50 EUR/meeter. Alustamiseks täitke väljad ning vastame paari päeva jooksul olenevalt töömahust.

Summary
Maaküte, Energiakaev ja soojuspuurauk
Article Name
Maaküte, Energiakaev ja soojuspuurauk
Description
Maapinnast on võimalik ammutada soojusenergiat mitte ainult horisontaalsel meetodil, ehk pindmistest maapinna kihtidest vaid ka vertikaalsel meetodil ehk maapinna sügavamatest kihtidest. Selleks kasutataukse maakütte lahendusena kas puurkaevu ehk energiakaevu või soojuspuuraugu ( soojusvaiad, vai meetod) rajamist.
Author
Publisher Name
Soojuspump24.ee
Publisher Logo